Αρχική

 

Μεταπτυχιακό εξ Αποστάσεως στις Επιστήμες της Αγωγής

αναγνωρισμένο από τον

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει, αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ, μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου Master στις Επιστήμες Αγωγής. Τα γνωστικά αντικείμενα που προσφέρονται με την Εξ Αποστάσεως μέθοδο περιλαμβάνουν:

(α) Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση,
(β) Ειδική Εκπαίδευση,
(γ) Μουσική Παιδαγωγική,
(δ) Τέχνες και Εκπαίδευση,
(ε) Θεωρία, Πρακτική και Αξιολόγηση Διδασκαλίας
(στ) Εκπαιδευτική Τεχνολογία
(ζ) Διδακτική των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών
(η) Διδακτική της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας

Σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτήσει ο φοιτητής βαθιά γνώση στην κατεύθυνση που επιλέγει και ταυτόχρονα να ασκηθεί σε δεξιότητες έρευνας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων (προδημοτικής, δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης), οι οποίοι ενδιαφέρονται:

 • Να εμβαθύνουν σε έννοιες, αρχές και γενικεύσεις της κατεύθυνσης που επιλέγουν και να ασκηθούν σε σχετικές δεξιότητες.
 • Να καταλάβουν θέση σε επίπεδο σχολείου (βοηθός διευθυντής, διευθυντής) ή/και σε επίπεδο υπουργείου (επιθεωρητής, παιδαγωγικός σύμβουλος, ανώτερος λειτουργός εκπαίδευσης).

 • Η κατεύθυνση Μουσική Παιδαγωγική απευθύνεται σε εν ενεργεία και υπό διορισμό εκπαιδευτικούς με πανεπιστημιακό τίτλο στη Μουσική ή εκπαιδευτικούς με πανεπιστημιακό τίτλο στις Επιστήμες Αγωγής (Προδημοτική και Δημοτική Εκπαίδευση) οι οποίοι έχουν πρόσθετα διπλώματα/ προσόντα/ διδακτική εμπειρία/ καλλιτεχνική δραστηριότητα στη Μουσική

  ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

   Οι ειδικότεροι στόχοι του προγράμματος κατά κατέυθυνση είναι οι ακόλουθοι:

   Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση

  • Στόχος της κατεύθυνσης Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση είναι να προετοιμάσει ηγετικά στελέχη, που να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί η εκπαίδευση και, επομένως, να ενεργούν κριτικά κατά την άσκηση του ρόλου που αναλαμβάνουν..
  • Ακόμη, αυτή η κατεύθυνση προσφέρει ευκαιρίες άσκησης σε δεξιότητες αποτελεσματικής οργάνωσης και διοίκησης σχολείου.
  • Ειδική Εκπαίδευση

  • Η κατεύθυνση της Ειδικής Εκπαίδευσης αποσκοπεί στην εμβάθυνση στις σύγχρονες τάσεις της ειδικής εκπαίδευσης, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, αλλά και να παράσχει την ευκαιρία στους φοιτητές να γνωρίσουν διάφορα εργαλεία αξιολόγησης για τον εντοπισμό παιδιών με ειδικές ανάγκες και να ασκηθούν στη χρήση τους.
  • Μουσική Παιδαγωγική

  • Σκοπός της κατεύθυνσης Μουσική Παιδαγωγική είναι να ενημερώσει τους εκπαιδευτικούς για τις τρέχουσες τάσεις και τη σύγχρονη έρευνα στο πεδίο της Μουσικής Παιδαγωγικής και της Διδακτικής της Μουσικής, προσφέροντάς τους εξειδικευμένες γνώσεις, μεθόδους και προσεγγίσεις για να δράσουν δημιουργικά και παραγωγικά σε διάφορα εκπαιδευτικά συγκείμενα.
  • Ακόμη οι εκπαιδευτικοί εδώ αναμένεται να αποκτήσουν τα απαραίτητα ερευνητικά και μεθοδολογικά εργαλεία για ερευνητική δραστηριότητα και παραγωγή νέας γνώσης.
  • Τέχνες και Εκπαίδευση

  • Στόχος της κατεύθυνσης Τέχνες και Εκπαίδευση είναι να ενημερώσει εν ενεργεία και υπό διορισμό εκπαιδευτικούς Προδημοτικής, Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης για την πρόοδο που σημειώνεται διεθνώς και για τις τρέχουσες τάσεις στον τομέα των Τεχνών στην Εκπαίδευση και να τους προσφέρει μια σφαιρική προσέγγιση σε σχέση με τη θεωρία, την έρευνα και την πράξη δύο μορφών τέχνης (Μουσική και Εικαστικές Τέχνες), με τη δυνατότητα εξειδίκευσης σε έναν από αυτούς τους θεαματικούς τομείς.
  • Θεωρία, Πρακτική και Αξιολόγηση Διδασκαλίας

  • Στόχος της κατεύθυνσης Θεωρία, Πρακτική και Αξιολόγηση Διδασκαλίας είναι να προετοιμάσει ηγετικά στελέχη, τα οποία να μπορούν να ασκήσουν ρόλο <<καταλύτη>> σε θέματα ποιοτικής διδασκαλίας, ανάπτυξης προγραμμάτων, παιδαγωγικής καθοδήγησης και αξιολόγησης της διδασκαλίας, αλλά και να προσφέρει ευκαιρίες άσκησης σε δεξιότητες παιδαγωγικής καθοδήγησης και ανάπτυξης προσωπικού.
  • Εκπαιδευτική Τεχνολογία

  • Στόχος της κατεύθυνσης Εκπαιδευτική Τεχνολογία είναι η ανάδειξη ζητημάτων σχετικών με τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, με απώτερο στόχο οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να ασκήσουν ηγετικό ρόλο στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών παρεμβάσεων για βελτίωση της διδασκαλίας και μάθησης.
  • Διδακτική των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών

  • Στόχος της κατεύθυνσης της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Μαθηματικών είναι να εμπλέξει τους φοιτητές στην εξέταση σύγχρονων προσεγγίσεων στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και Μαθηματικών, στο σχεδιασμό και διεξαγωγή αυθεντικής έρευνας, στο σχεδιασμό διδακτικού υλικού και σχετικών προσεγγίσεων, όπως επίσης και εφαρμογή τους στη διδακτική πρακτική.
  • Διδακτική της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας

  • Στόχος της κατεύθυνσης Διδακτική της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις, που είναι απαραίτητες για ποικίλες καινοτόμες εφαρμογές στη γλωσσολογία και στη διδακτική της γλωσσολογίας, με έμφαση στα διαδραστικά περιβάλλοντα μάθησης. Η κατεύθυνση στοχεύει επίσης στο να εξοικειωθούν οι εκπαιδευτικοί με τα απαραίτητα ερευνητικά και μεθοδολογικά εργαλεία, έτσι ώστε να οδηγηθούν στην αυτόνομη επιστημονική έρευνα.
  • Ένας εππλέον κοινός στόχος όλων των κατευθύνσεων είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να γίνουν κριτικοί αναγνώστες εκπαιδευτικών ερευνών και ικανοί να σχεδιάζουν και να πραγματοποιούν τη δική τους ερευνητική δράση.

  • Κλείσιμο

  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

  • Εισδοχή στο πρόγραμμα μπορεί να γίνει κατά το Χειμερινό, το Εαρινό και το Θερινό Εξάμηνο.
  • Η αίτηση υποβάλλεται με ειδικό έντυπο ή ηλεκτρονικά, για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ
  • Τα κριτήρια αξιολόγησης και κατάταξης των υποψηφίων είναι τα παρακάτω:
   • Συμπληρωμένη αίτηση
   • Πτυχίο σε συναφές με την εκπαίδευση γνωστικό αντικείμενο και βαθμολογία πτυχίου τουλάχιστον "λίαν καλώς".
   • Αποδεικτικό σπουδών με βαθμολογία κατά μάθημα.
   • Αποδεικτικό σπουδών (περίπου 2 σελίδες) για τους προσωπικούς στόχους και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου.
   • Προηγούμενη διδακτική πείρα αποτελεί πλεονέκτημα.
  • Κλείσιμο

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

  Η διδακτική φιλοσοφία που διέπει το πρόγραμμα τοποθετεί το φοιτητή ενώπιον καταστάσεων οι οποίες απαιτούν από αυτόν να διερευνά, να αναλύει, να συνθέτει και να συσχετίζει προηγούμενη και νέα γνώση. Ταυτόχρονα, δίνεται η δυνατότητα στο φοιτητή να ασκηθεί πρακτικά σε δεξιότητες σχετικές με την κατεύθυνση που επιλέγει.

  Μέσα από επιλεγμένη βιβλιογραφία, από ποικιλία πρακτικών εργασιών και από την αξιοποίηση της νεότερης εκπαιδευτικής τεχνολογίας, ο φοιτητής εμπλέκεται σε βιωματική μάθηση. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των διαφόρων μαθημάτων του προγράμματος σπουδών ο φοιτητής:

  • Θα βιώσει καταστάσεις προσομοίωσης, οι οποίες σχετίζονται με ποικίλα οργανωτικά, διοικητικά και εκπαιδευτικά θέματα.
  • Θα αναλύσει μελέτες περιπτώσεων.
  • Θα προβεί σε αυτοανάλυση της συμπεριφοράς του.
  • Θα παρακολουθήσει οπτικογραφημένα προγράμματα που αναφέρονται σε στιγμιότυπα της σχολικής ζωής.
  • Θα συμμετάσχει σε σχετικές συζητήσεις.
  • Θα μελετήσει διαφορετικές βιβλιογραφικές πηγές πάνω στο ίδιο θέμα και θα επιβάλει τη δική του δόμηση σ’ αυτά που μαθαίνει.

  Κλείσιμο

  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

  Το πρόγραμμα αποτελείται από 30 πιστωτικές μονάδες (credits)/90 ECTS και μπορεί να ολοκληρωθεί είτε με πλήρη φοίτηση, είτε με φοίτηση επί μερικής βάσης. Το πρόγραμμα έχει ελάχιστη διάρκεια 3 εξάμηνα και μέγιστη διάρκεια 9 εξάμηνα. Για την αποφοίτηση από το πρόγραμμα απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση με ορθή αναλογία υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων. Δύο επιλεγόμενα μαθήματα (9 credits/18 ECTS) μπορούν να αντικατασταθούν με την εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας.

  Τα μαθήματα διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Στο πλαίσιο των μαθημάτων, ωστόσο, χρησιμοποιείται και αγγλική βιβλιογραφία.

  Κλείσιμο

  ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

   Μετά την αναγνώρισή του από τον ΔΟΑΤΑΠ, το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό προσφέρει στους ενδιαφερόμενους υποψηφίους σπουδαστές, πέραν των εξειδικευμένων γνώσεων ανά θεματική ενότητα σε περιζήτητες εκπαιδευτικές κατευθύνσεις και τα εξής πλεονεκτήματα:

  • Δύο χρόνια προϋπηρεσία στους διορισμένους εκπαιδευτικούς (μόνιμοι - αναπληρωτές) και τη συνεπακόλουθη μισθολογική τους αναβάθμιση.
  • Τέσσερα μόρια προσαύξηση τόσο στην αξιολόγηση των υποψηφίων Διευθυντών Σχολείων όσο και των Σχολικών Συμβούλων
  • Παιδαγωγική επάρκεια σε αδιόριστους εκπαιδευτικούς
  • Προσαύξηση κατά 2,5 στα μόρια, όσων συμμετάσχουν στον ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών
  • Ένταξη στους πίνακες ειδικής αγωγής και πρόταξη στους πίνακες ΣΜΕΑΕ (ισχύει για όσους επιλέξουν την κατεύθυνση ‘Ειδική εκπαίδευση’)
  • Κλείσιμο
  Copyright © 2012 University of Nicosia | MBA Distance Learning. All rights reserved.