ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΘΟΔΟ

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει, αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ, μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα επιπέδου Master στις Επιστήμες Αγωγής. Τα γνωστικά αντικείμενα που προσφέρονται με την Εξ Αποστάσεως μέθοδο περιλαμβάνουν:
 • Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση,
 • Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση,
 • Μουσική Παιδαγωγική,
 • Τέχνες και Εκπαίδευση,
 • Θεωρία, Πρακτική και Αξιολόγηση Διδασκαλίας
 • Εκπαιδευτική Τεχνολογία
 • Διδακτική των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών
 • Διδακτική της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας

Σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτήσει ο φοιτητής βαθιά γνώση στο γνωστικό αντικείμενο που επιλέγει και ταυτόχρονα να ασκηθεί σε δεξιότητες έρευνας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων (προδημοτικής, δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης), οι οποίοι ενδιαφέρονται:

Να εμβαθύνουν σε έννοιες, αρχές και γενικεύσεις του γνωστικού αντικειμένου που επιλέγουν και να ασκηθούν σε σχετικές δεξιότητες. Να καταλάβουν θέση σε επίπεδο σχολείου ( βοηθός διευθυντής, διευθυντής ) ή/και σε επίπεδο υπουργείου ( επιθεωρητής, παιδαγωγικός σύμβουλος, ανώτερος λειτουργός εκπαίδευσης ). Να δραστηριοποιηθούν στον ιδιωτικό τομέα και να διακριθούν μέσω εξειδικευμένων γνώσεων σε τομείς αιχμής.

Το γνωστικό αντικείμενο Μουσική Παιδαγωγική απευθύνεται σε εν ενεργεία και υπό διορισμό εκπαιδευτικούς με πανεπιστημιακό τίτλο στη Μουσική ή εκπαιδευτικούς με πανεπιστημιακό τίτλο στις Επιστήμες Αγωγής οι οποίοι έχουν πρόσθετα διπλώματα / προσόντα / διδακτική εμπειρία / καλλιτεχνική δραστηριότητα στη Μουσική. Η χρήση των νέων τεχνολογιών και η επανάσταση που φέρνει η εξ αποστάσεως μάθηση μέσω του διαδικτύου, είναι πλέον αναπόσπαστο στοιχείο του σύγχρονου κόσμου. Μετά από την γραφή και την τυπογραφία, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχει πλέον εδραιωθεί ως το ‘τρίτο κύμα’ εξέλιξης στην εκπαίδευση. Όπως πολλοί μελετητές υποστηρίζουν, η μέθοδος αυτή αναμένεται να γίνει η επικρατέστερη μέθοδος εκπαίδευσης στα προσεχή χρόνια. Το MEd DL (Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες της Αγωγής εξ Αποστάσεως), έχει την ιδιαιτερότητα να απευθύνεται σε πτυχιούχους όλων σχεδόν των ειδικοτήτων, να τους διευρύνει τη δυνατότητα των εναλλακτικών επαγγελματικών επιλογών πράγμα ιδιαίτερα χρήσιμο σε περιόδους κρίσεων, να τους δίνει εξειδικευμένη γνώση σε ειδικότητες αιχμής και να τους βοηθά στην αξιολόγησή και στην παραπέρα εξέλιξή τους στο χώρο εργασίας.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να βοηθήσει τους σπουδαστές να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες και την τεχνογνωσία που απαιτούνται για να εξελιχθούν σε αποτελεσματικά διευθυντικά στελέχη, σε οποιαδήποτε θέση, στο ταχέως μεταβαλλόμενο, διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον. Τα μαθήματα γίνονται εξ ολοκλήρου μέσω διαδικτύου στην ελληνική γλώσσα με την ασύγχρονη μέθοδο εκπαίδευσης παρέχοντας έτσι μεγάλη ευελιξία στην παρακολούθηση των σπουδών, δίνουν τη δυνατότητα διαμόρφωσης «προσωπικού» προγράμματος σπουδών μέσα από το μεγάλο πλήθος επιλεγόμενων μαθημάτων που προσφέρονται. αλλά και ευελιξία αποπληρωμής ( ο κάθε υποψήφιος χωρίς να μετακινείται από την πόλη του διαμορφώνει προσωπικό χρόνο παρακολούθησης από 3 εξάμηνα μέχρι το μέγιστο 9 εξάμηνα με αντίστοιχες άτοκες μηνιαίες δόσεις ).

Να αναφέρουμε πως το πρόγραμμα είναι αναγνωρισμένο από το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας ( ΔΟΑΤΑΠ ) και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι το μόνο που έχει λάβει πρόσφατα την ιδρυματική αναγνώριση - πιστοποίηση UNIQUe από το EFQUEL ( Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Ποιότητα στην Ηλεκτρονική Εκπαίδευση ).

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι ειδικότεροι στόχοι του προγράμματος κατά γνωστικό αντικείμενο είναι οι ακόλουθοι:

Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση
Στόχος του γνωστικού αντικειμένου Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση είναι να προετοιμάσει ηγετικά στελέχη, που να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί η εκπαίδευση και, επομένως, να ενεργούν κριτικά κατά την άσκηση του ρόλου που αναλαμβάνουν.. Ακόμη, αυτή το γνωστικό αντικείμενο προσφέρει ευκαιρίες άσκησης σε δεξιότητες αποτελεσματικής οργάνωσης και διοίκησης σχολείου.
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
Το γνωστικό αντικείμενο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης αποσκοπεί στην εμβάθυνση στις σύγχρονες τάσεις της ειδικής εκπαίδευσης, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, αλλά και να παράσχει την ευκαιρία στους φοιτητές να γνωρίσουν διάφορα εργαλεία αξιολόγησης για τον εντοπισμό παιδιών με ειδικές ανάγκες και να ασκηθούν στη χρήση τους.
Μουσική Παιδαγωγική
Σκοπός του γνωστικού αντικειμένου Μουσική Παιδαγωγική είναι να ενημερώσει τους εκπαιδευτικούς για τις τρέχουσες τάσεις και τη σύγχρονη έρευνα στο πεδίο της Μουσικής Παιδαγωγικής και της Διδακτικής της Μουσικής, προσφέροντάς τους εξειδικευμένες γνώσεις, μεθόδους και προσεγγίσεις για να δράσουν δημιουργικά και παραγωγικά σε διάφορα εκπαιδευτικά συγκείμενα. Ακόμη οι εκπαιδευτικοί εδώ αναμένεται να αποκτήσουν τα απαραίτητα ερευνητικά και μεθοδολογικά εργαλεία για ερευνητική δραστηριότητα και παραγωγή νέας γνώσης.
Τέχνες και Εκπαίδευση
Στόχος του γνωστικού αντικειμένου Τέχνες και Εκπαίδευση είναι να ενημερώσει εν ενεργεία και υπό διορισμό εκπαιδευτικούς Προδημοτικής, Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης για την πρόοδο που σημειώνεται διεθνώς και για τις τρέχουσες τάσεις στον τομέα των Τεχνών στην Εκπαίδευση και να τους προσφέρει μια σφαιρική προσέγγιση σε σχέση με τη θεωρία, την έρευνα και την πράξη δύο μορφών τέχνης (Μουσική και Εικαστικές Τέχνες), με τη δυνατότητα εξειδίκευσης σε έναν από αυτούς τους θεαματικούς τομείς.
Θεωρία, Πρακτική και Αξιολόγηση Διδασκαλίας
Στόχος του γνωστικού αντικειμένου Θεωρία, Πρακτική και Αξιολόγηση Διδασκαλίας είναι να προετοιμάσει ηγετικά στελέχη, τα οποία να μπορούν να ασκήσουν ρόλο <<καταλύτη>> σε θέματα ποιοτικής διδασκαλίας, ανάπτυξης προγραμμάτων, παιδαγωγικής καθοδήγησης και αξιολόγησης της διδασκαλίας, αλλά και να προσφέρει ευκαιρίες άσκησης σε δεξιότητες παιδαγωγικής καθοδήγησης και ανάπτυξης προσωπικού.
Εκπαιδευτική Τεχνολογία
Στόχος του γνωστικού αντικειμένου Εκπαιδευτική Τεχνολογία είναι η ανάδειξη ζητημάτων σχετικών με τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, με απώτερο στόχο οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να ασκήσουν ηγετικό ρόλο στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών παρεμβάσεων για βελτίωση της διδασκαλίας και μάθησης.
Διδακτική των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών
Στόχος του γνωστικού αντικειμένου της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Μαθηματικών είναι να εμπλέξει τους φοιτητές στην εξέταση σύγχρονων προσεγγίσεων στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και Μαθηματικών, στο σχεδιασμό και διεξαγωγή αυθεντικής έρευνας, στο σχεδιασμό διδακτικού υλικού και σχετικών προσεγγίσεων, όπως επίσης και εφαρμογή τους στη διδακτική πρακτική.
Διδακτική της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας
Στόχος του γνωστικού αντικειμένου Διδακτική της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις, που είναι απαραίτητες για ποικίλες καινοτόμες εφαρμογές στη γλωσσολογία και στη διδακτική της γλωσσολογίας, με έμφαση στα διαδραστικά περιβάλλοντα μάθησης. Το γνωστικό αντικείμενο στοχεύει επίσης στο να εξοικειωθούν οι εκπαιδευτικοί με τα απαραίτητα ερευνητικά και μεθοδολογικά εργαλεία, έτσι ώστε να οδηγηθούν στην αυτόνομη επιστημονική έρευνα.

Ένας εππλέον κοινός στόχος όλων των γνωστικών αντικειμένων είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να γίνουν κριτικοί αναγνώστες εκπαιδευτικών ερευνών και ικανοί να σχεδιάζουν και να πραγματοποιούν τη δική τους ερευνητική δράση.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

1. Εισδοχή στο πρόγραμμα μπορεί να γίνει κατά το Χειμερινό και το Εαρινό.
2. Η αίτηση υποβάλλεται με ειδικό έντυπο ή ηλεκτρονικά, για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ
3. Τα κριτήρια αξιολόγησης και κατάταξης των υποψηφίων είναι τα παρακάτω:
 • Συμπληρωμένη αίτηση
 • Πτυχίο σε συναφές με την εκπαίδευση γνωστικό αντικείμενο.
 • Αποδεικτικό σπουδών με βαθμολογία κατά μάθημα.
 • Έκθεση Προσωπικών Στόχων (περίπου 2 σελίδες) για τα προσωπικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου.
 • Προηγούμενη διδακτική πείρα αποτελεί πλεονέκτημα.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Η διδακτική φιλοσοφία που διέπει το πρόγραμμα τοποθετεί το φοιτητή ενώπιον καταστάσεων οι οποίες απαιτούν από αυτόν να διερευνά, να αναλύει, να συνθέτει και να συσχετίζει προηγούμενη και νέα γνώση. Ταυτόχρονα, δίνεται η δυνατότητα στο φοιτητή να ασκηθεί πρακτικά σε δεξιότητες σχετικές με το γνωστικό αντικείμενο που επιλέγει. Μέσα από επιλεγμένη βιβλιογραφία, από ποικιλία πρακτικών εργασιών και από την αξιοποίηση της νεότερης εκπαιδευτικής τεχνολογίας, ο φοιτητής εμπλέκεται σε βιωματική μάθηση. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των διαφόρων μαθημάτων του προγράμματος σπουδών ο φοιτητής:
 • Θα βιώσει καταστάσεις προσομοίωσης, οι οποίες σχετίζονται με ποικίλα οργανωτικά, διοικητικά και εκπαιδευτικά θέματα.
 • Θα αναλύσει μελέτες περιπτώσεων.
 • Θα προβεί σε αυτοανάλυση της συμπεριφοράς του.
 • Θα παρακολουθήσει οπτικογραφημένα προγράμματα που αναφέρονται σε στιγμιότυπα της σχολικής ζωής.
 • Θα συμμετάσχει σε σχετικές συζητήσεις.
 • Θα μελετήσει διαφορετικές βιβλιογραφικές πηγές πάνω στο ίδιο θέμα και θα επιβάλει τη δική του δόμηση σ’ αυτά που μαθαίνει.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Το πρόγραμμα αποτελείται από 30 πιστωτικές μονάδες (credits)/90 ECTS και μπορεί να ολοκληρωθεί είτε με πλήρη φοίτηση, είτε με φοίτηση επί μερικής βάσης. Το πρόγραμμα έχει ελάχιστη διάρκεια 3 εξάμηνα και μέγιστη διάρκεια 9 εξάμηνα. Για την αποφοίτηση από το πρόγραμμα απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση με ορθή αναλογία υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων. Δύο επιλεγόμενα μαθήματα (9 credits/18 ECTS) μπορούν να αντικατασταθούν με την εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας.
ΕΞΑΙΡΕΣΗ αποτελεί το πρόγραμμα Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση που έχει ελάχιστο χρόνο σπουδών πλήρους φοίτησης 4 εξάμηνα, 120 πιστωτικές μονάδες (ζητούνται από το ΙΕΠ τουλάχιστον 3 εξάμηνα και 90ECTS) και συμπεριλαμβάνει πρακτική άσκηση σε δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 30 πιστωτικών μονάδων ECTS (ζητούνται από το ΙΕΠ τουλάχιστον 20ECTS). Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιείται στην Ελλάδα, στις πόλεις διαμονής των φοιτητών.
Τα μαθήματα διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Στο πλαίσιο των μαθημάτων, ωστόσο, χρησιμοποιείται και αγγλική βιβλιογραφία.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ECTS
I.ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ 27
(Δύο μαθήματα από τον Κύκλο Α και ένα από τον Κύκλο Β)
Κύκλος Α: ‘Ερευνα και Αξιολόγηση
EDUC-510DL Εκπαιδευτική Έρευνα: Αρχές και Μεθόδοι Ποιοτικής και Ποσοτικής Έρευνας 9
EDUC-511DL Αρχές και Μέθοδοι Ποιοτικής Έρευνας 9
EDUC-512DL Ποσοτική Έρευνα και Εκπαιδευτική Στατιστική 9
EDUC-610DL Μέτρηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση 9
EDUC-611DL Προκεχωρημένες Μέθοδοι Ποιοτικής Έρευνας 9
EDUC-612DL Προκεχωρημένες Μορφές Στατιστικής Ανάλυσης 9
Κύκλος Β: Θεωρητικές Βάσεις της Εκπαίδευσης
EDUC-500DL Φιλοσοφικές Διαστάσεις στην Εκπαίδευση 9
EDUC-501DL Ψυχολογικές Διαστάσεις στην Εκπαίδευση 9
EDUC-502DL Κοινωνιολογικές Διαστάσεις στην Εκπαίδευση 9
EDUC-503DL Εκπαιδευτικά Κινήματα και Νεωτερισμοί 9
EDUC-504DL Συγκριτική Παιδαγωγική 9
EDUC-601DL Μάθηση και Νόηση 9
IΙ.ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Α: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Υποχρεωτικά μαθήματα 27
EDUC-570DL Έννοιες, Αρχές και Μοντέλα Εκπαιδευτικής Διοίκησης* 9
EDUC-571DL Οργάνωση και Διοίκηση Σχολείου 9
EDUC-572DL Παρατήρηση και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας 9
Μαθήματα περιορισμένης επιλογής** 27
(Τρία μαθήματα από τα παρακάτω ή ένα μάθημα και Διατριβή Μάστερ)
EDUC-553DL Εκπαιδευτική Διοίκηση και Τεχνολογία 9
EDUC-568DL Μοντέλα Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας 9
EDUC-573DL Αποτελεσματικότητα και Βελτίωση Σχολείου 9
EDUC-574DL Εισαγωγή Καινοτομιών στην Εκπαίδευση 9
EDUC-575DL Αρχές και Μοντέλα Επιμόρφωσης και Ανάπτυξης Προσωπικού 9
EDUC-576DL Αυτοαξιολόγηση Σχολείου 9
EDUC-577DL Προγραμματισμός και Λήψη Αποφάσεων στην Εκπαίδευση 9
EDUC-578DL Πολιτική, Δημοκρατία και Εκπαιδευτική Ηγεσία 9
EDUC-579DL Οργανωτική Συμπεριφορά και Ηγεσία 9
EDUC-671DL Εκπαιδευτική Πολιτική 9
EDUC-697DL Εξατομικευμένη Μελέτη 9

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β: ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Υποχρεωτικά μαθήματα 27
EDUC-521DL Μορφές Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών 9
EDUC-523DL Ψυχομετρικές Μέθοδοι στην Ειδική Εκπαίδευση 9
EDUC-621DL Παιδαγωγική της Συμπερίληψης 9
Μαθήματα περιορισμένης επιλογής**
27
(Τρία μαθήματα από τα παρακάτω ή ένα μάθημα και Διατριβή Μάστερ)
EDUC-525DL Δυσκολίες Μάθησης: Έρευνες και Νέες Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις 9
EDUC-526DL Διδασκαλία Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες 9
EDUC-527DL Ανάπτυξη και Παθολογία της Γλώσσας σε Παιδιά με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες 9
EDUC-528DL Ψυχολογία Παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες 9
EDUC-529DL Νοητική Υστέριση - Αυτισμός 9
EDUC-552DL Εφαρμογές της Τεχνολογίας στην Ειδική Εκπαίδευση 9
EDUC-623DL Ψυχοπαθολογία του Παιδιού 9
EDUC-624DL Δυσλεξία: Έρευνες και Νεότερες Τάσεις 9
EDUC-626DL Συναισθηματικά και Συμπεριφορικά Προβλήματα 9
EDUC-697DL Εξατομικευμένη Μελέτη 9

Πρακτική Άσκηση

Όσοι επιλέξουν την κατεύθυνση αυτή, θα πρέπει να κάνουν και πρακτική άσκηση 30 πιστωτικών μονάδων ECTS, σε δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης καθώς και σε σχολικές μονάδες γενικής αγωγής όπου φοιτούν μαθητές με αναπηρίες ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, της Ελλάδος αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ε.Ε.. Έτσι η συνολική διάρκεια του μεταπτυχιακού, για όσους επιλέξουν την κατεύθυνση της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, διαμορφώνεται στα 120 ECTS.

Η πρακτική άσκηση βεβαιώνεται από επόπτη καθηγητή και τον υπεύθυνο της σχολικής μονάδας, συνοδεύεται από παρουσιολόγιο και περιλαμβάνει παρατήρηση, σχεδιασμό μαθημάτων και εποπτευόμενη αυτόνομη διδασκαλία.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ: ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Υποχρεωτικά μαθήματα 27
EDUC-537DL Αναλυτικό Πρόγραμμα Μουσικής: Θεωρία και Σχολική Πρακτική 9
EDUC-608DL Σύγχρονοι Προβληματισμοί στην Παιδαγωγική της Μουσικής 9
EDUC-609DL Φιλοσοφικά και Κοινωνιολογικά Ζητήματα στην Παιδαγωγική της Μουσικής 9
Μαθήματα περιορισμένης επιλογής**
27
(Τρία μαθήματα από τα παρακάτω ή ένα μάθημα και Διατριβή Μάστερ)
EDUC-506DL Δημιουργικότητα στην Μουσική: Θεωρία, Έρευνα, Πράξη 9
EDUC-507DL Νέες Τεχνολογίες στη Μουσική Αγωγή 9
EDUC-508DL Μουσική και Ψυχολογία 9
EDUC-509DL Αρχές και Μέθοδοι Έρευνας στην Παιδαγωγική της Μουσικής 9
EDUC-606DL Μουσική Αγωγή και Ειδική Εκπαίδευση 9
EDUC-607DL Εξειδικευμένα Θέματα στη Μουσική Παιδαγωγική 9
EDUC-697DL Εξατομικευμένη Μελέτη 9

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Δ: ΤΕΧΝΕΣ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Υποχρεωτικά μαθήματα 27
EDUC-540 Κριτικός Διάλογος για τις Τέχνες 9
EDUC-541B Τέχνες και Ψυχολογία Ανάπτυξης 9
EDUC-542 Τέχνες και Ποιότητα Ζωής 9
Μαθήματα περιορισμένης επιλογής** 27
(Τρία μαθήματα από τα παρακάτω ή ένα μάθημα και Διατριβή Μάστερ)
EDUC-506 Δημιουργικότητα στη Μουσική 9
EDUC-507 Νέες Τεχνολογίες στη Μουσική Αγωγή 9
EDUC-508 Μουσική και Ψυχολογία 9
EDUC-516 Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Διδακτική των Εικαστικών Τεχνών 9
EDUC-517 Εικαστική Δημιουργία και Αξιολόγηση 9
EDUC-518 Μουσειοπαιδαγωγική 9
EDUC-537 Αναλυτικό Πρόγραμμα Μουσικής: Θεωρία και Σχολική Πρακτική 9
EDUC-538A Αναλυτικό Πρόγραμμα Εικαστικών Τεχνών: Θεωρία και Σχολική Πρακτική 9
EDUC-697 Εξατομικευμένη Μελέτη 9

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ε: ΘΕΩΡΙΑ, ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Υποχρεωτικά μαθήματα 27
EDUC-533DL Βασικές Αρχές και Διαδικασίες Ανάπτυξης και Αξιόλογησης Προγραμμάτων 9
EDUC-560DL Θεωρία και Μεθολογία της Διδασκαλίας (προκεχωρημένο)* 9
EDUC-572DL Παρατήρηση και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας 9
Μαθήματα περιορισμένης επιλογής** 27
(Τρία μαθήματα από τα παρακάτω ή ένα μάθημα και Διατριβή Μάστερ)
EDUC-532DL Σχολικά Βιβλία: Συγγραφή, Αξιολόγηση, Έρευνα 9
EDUC-536DL Αξιολόγηση Προγραμμάτων 9
EDUC-551DL Νέες Τεχνολογίες στη Μάθηση 9
EDUC-561DL Παιδαγωγική και Διδακτική Καθοδήγηση 9
EDUC-562DL Συναισθήματα και Μάθηση 9
EDUC-568DL Μοντέλα Εκπαιδευτικές Αποτελεσματικότητας 9
EDUC-569DL Ποιοτική Διδασκαλία: Ερευνητικές Προσεγγίσεις και Αποτελέσματα 9
EDUC-575DL Αρχές και Μοντέλα Επιμόρφωσης και Ανάπτυξης Προσωπικού 9
EDUC-697DL Εξατομικευμένη Μελέτη 9

Ζ: Γνωστικό Αντικείμενο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Υποχρεωτικά μαθήματα 27
EDUC-551DL Νέες Τεχνολογίες στη Μάθηση 9
EDUC-555DL Σχεδιασμός Διαδικτυακής Μάθησης 9
EDUC-559DL Πρακτική  Εξάσκηση 9
Μαθήματα περιορισμένης επιλογής** 27
(Τρία μαθήματα από τα παρακάτω ή ένα μάθημα και Διατριβή Μάστερ)
EDUC-554DL Η Τεχνολογία στη Διδασκαλία των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών 9
EDUC-556DL Διαδικτυακή και Μικτή Μάθηση 9
EDUC-557DL Τεχνολογία και Γραμματισμός 9
EDUC-558DL Παιχνίδια και Κινητές Συσκευές στη Μάθηση 9
EDUC-651DL Διαχείριση Προγραμμάτων Εξ Αποστάσεως Μάθησης 9
EDUC-697DL Εξατομικευμένη Μελέτη 9

Η: Γνωστικό Αντικείμενο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Υποχρεωτικά μαθήματα 27
EDUC-544DL Θεωρία και Κριτική της Λογοτεχνίας 9
EDUC-545DL Διδακτική της Νοελληνικής Γλώσσας και των Κειμένων 9
EDUC-546DL Διδακτική της Λογοτεχνίας 9
Μαθήματα περιορισμένης επιλογής** 27
(Τρία μαθήματα από τα παρακάτω ή ένα μάθημα και Διατριβή Μάστερ)
EDUC-543DL Θεωρητική Γλωσσολογία 9
EDUC-547DL Θεωρία και Μεθοδολογία της Ανάγνωσης και της Γραφής 9
EDUC-548DL Κειμενογλωσσολογία 9
EDUC-549DL Ψυχολογία της Γλώσσας: Ανάπτυξη και Παθολογία του Λόγου 9
EDUC-644DL Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 9
EDUC-645DL Ιστορία της Λογοτεχνίας για Παιδιά και Νέους 9
EDUC-647DL Γλώσσα και Πολιτισμός 9
EDUC-697DL Εξατομικευμένη Μελέτη 9

Θ: Γνωστικό Αντικείμενο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Υποχρεωτικά μαθήματα 27
EDUC-535DL Σχεδιασμός Διδακτικού Υλικού στις Φυσικές Επιστήμες και στα Μαθηματικά 9
EDUC-554DL Η Τεχνολογία στη Διδασκαλία των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών 9
EDUC-585DL Σύγχρονες Τάσεις στη Διδασκαλία των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών 9
Μαθήματα περιορισμένης επιλογής** 27
(Τρία μαθήματα από τα παρακάτω ή ένα μάθημα και Διατριβή Μάστερ)
EDUC-562DL Συναισθήματα και Μάθηση 9
EDUC-580DL Μάθηση με Λύση Προβλήματος 9
EDUC-581DL Ιστορία και Φιλοσοφία των Μαθηματικών 9
EDUC-583DL Μοντελοποίηση και Διαθεματικότητα στη Διδασκαλία των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών 9
EDUC-587DL Ιστορία και Φιλοσοφικές Πτυχές των Φυσικών Επιστημών 9
EDUC-588DL Φυσικές Επιστήμες για τον Πολίτη και Επιστημονικός Αλφαβητισμός 9
EDUC-697DL Εξατομικευμένη Μελέτη 9
IΙI.ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 9
EDUC-591DL Σεμινάριο Ι: Θεματικά Πεδία της Κατεύθυνσης 3
EDUC-592DL Σεμινάριο ΙΙ: Οργάνωση και Ανάλυση Ποιοτικών Δεδομένων 3
EDUC-593DL Σεμινάριο ΙΙΙ: Οργάνωση και Ανάλυση Ποσοτικών Δεδομένων 3
IV.ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
EDUC-699DL Διατριβή Μάστερ 18
    90
*Προαπαιτούμενο για όλα τα μαθήματα γνωστικού αντικειμένου
**Σε περίπτωση κατά την οποία ο φοιτητής επιλέγει να εκπονήσει μεταπτυχιακή εργασία
απαλλάσεται από δύο μαθήματα περιορισμένης επιλογής


ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
  ΣΧΗΜΑ Α ΣΧΗΜΑ Β
Μαθήματα Κοινού Κορμού 27 27
Μαθήματα γνωστικού αντικειμένου
Υποχρεωτικά 27 27
Επιλεγόμενα 27 9
Σεμινάρια 9 9
Μεταπτυχιακή εργασία - 18
Σύνολο 90 ECTS 90 ECTS

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Μετά την αναγνώρισή του από τον ΔΟΑΤΑΠ, το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό προσφέρει στους ενδιαφερόμενους υποψηφίους σπουδαστές, πέραν των εξειδικευμένων γνώσεων ανά θεματική ενότητα σε περιζήτητα γνωστικά αντικείμενα και τα εξής πλεονεκτήματα:
 • Αναβάθμιση κλιμακίου με μισθολογική εξέλιξη για διορισμένους εκπαιδευτικούς
 • Τέσσερα μόρια προσαύξηση τόσο στην αξιολόγηση των υποψηφίων Διευθυντών Σχολείων όσο και των Σχολικών Συμβούλων
 • Παιδαγωγική επάρκεια σε αδιόριστους εκπαιδευτικούς
 • Προσαύξηση κατά 3 στα μόρια, όσων συμμετάσχουν στον ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών
 • Ένταξη στους πίνακες ειδικής αγωγής και προσαύξηση κατά 4 στα μόρια στους πίνακες ΣΜΕΑΕ (ισχύει για όσους επιλέξουν την κατεύθυνση ‘Ειδική εκπαίδευση’ ή "Σχολική Ψυχολογία")

Μεταπτυχιακό Εξ Αποστάσεως στις Επιστήμες της Αγωγής

Η σελίδα φορτώνει. Παρακαλώ περιμένετε.